Professional Cleaning Service

Residence

งานทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย

ลักษณะบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่, บ้านทาวน์โฮมเป็นงานบริการค่อนข้างละเอียด ด้วยการตกแต่งบ้านที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเข้าสำรวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และประเมินราคาได้ตามความเหมาะสม ปัจจุบัน มีลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ไม่สะดวกต่อการจ้างแม่บ้านประจำ จึงสนใจจ้างงานบริการแม่บ้านมืออาชีพมีทักษะในการทำงานจากบริษัทฯ เข้าบริการเป็นครั้งคราว รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและได้รับความพึงพอใจในงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น